Ladies, Do it For Science!!

De Universiteit van Leiden is bezig met een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van aandacht versterkende medicatie op seksuele opwinding bij vrouwen. Hoe cool is dat?! Bijgaande de belangrijkste punten en de contactgegevens van de onderzoekers voor de dames die met mij mee de wetenschap gaan ondersteunen! 

Wees er snel bij ladies, het onderzoek loopt nog maar tot april en echt, de dagen vliegen voorbij, of ligt dan aan mij?

Het onderzoek is opgezet door mevr. Dr. Stephanie Both en mevr R. van Veen, beiden werkzaam op de Polikliniek Psychosomatische gynaecologie en seksuologie van het LUMCom
de seksuele respons van vrouwen te meten op erotische stimuli. Aan dit onderzoek zullen
gezonde heteroseksuele vrouwen tussen de 18 en 45 jaar deelnemen die géén seksuele problemen hebben.
Voorafgaande aan het onderzoek krijg je eerst een korte screening.
De vergoeding voor deelname aan dit onderzoek bedraagt €70,- en zo nodig reiskosten vergoeding met een maximum van € 40,- per dag.


Waarom dit onderzoek?
Het doel van deze studie is meer te weten te komen over de invloed van D-Cycloserine (een antibioticum) op seksuele opwinding bij vrouwen. De studie betreft een placebo gecontroleerde studie naar het effect van de beïnvloeding van één van de receptoren van het glutamaat-systeem op de seksuele respons die betrokken is bij aandacht en geheugen. Indien je besluit mee te doen, wordt je middels loting toegewezen aan een van de twee groepen (óf D-Cycloserine óf placbo (neppil)). De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor betere voorlichting aan en behandelingen voor vrouwen die problemen hebben met seksuele opwinding.

Gang van zaken tijdens het onderzoek
Voor het onderzoek dat tot en met maart 2017 loopt zou je twee aansluitende dagen naar de universiteit moeten (1 keer ±3 uur, en dag 2 ±2 uur. Hierbij krijg je van een vrouwelijke proefleider meer informatie over de gang van zaken en kun je nog alle vragen stellen die je hebt (dit kan ook al via de e-mail of telefoon, zie onderaan). Daarnaast zul je een aantal vragenlijsten moeten invullen etc.
Kleine opmerking: Hou bij het plannen van je afspraak even je cyclus in de gaten, als je ongesteld bent kun je namelijk niet meedoen op dat moment!

Wat gebeurt er precies tijdens de meting?

Laat je niet afschrikken door de klinische beschrijving dames!

Bij de meting van de seksuele respons bij vrouwen, meten we de vaginale doorbloeding met behulp van een kunststof meetinstrumentje in de vorm van een tampon (de vaginale fotoplethysmograaf). Dit meetinstrumentje is eenvoudig door uzelf in te brengen en veroorzaakt vrijwel geen ongemak. In het meetinstrumentje zit een heel klein lampje en een fotocel die de lichtreflectie meet. Met dit meetinstrumentje is het mogelijk seksuele opwinding te meten. Als een vrouw seksueel opgewonden is, neemt namelijk de doorbloeding van de vaginawand toe en zal de lichtreflectie ook toenemen.

Om de seksuele opwindingsrespons op te roepen krijgt u tijdens het onderzoek een aantal keer een lichte vibratie aan de clitoris aangeboden. Dit gebeurt door middel van een kleine vibrator. U krijgt daarvoor een speciaal ontwikkeld broekje aan waaraan het vibratie instrument kan worden bevestigd. Dit vibratie instrument wordt door uzelf ter hoogte van de clitoris bevestigd.

 
Het meetinstrument en de vibrator zijn volkomen veilig. Na elk gebruik worden de instrumenten gesteriliseerd!

U kunt de instrumenten zelf aanbrengen wanneer u alleen in de patiëntkamer bent. Na het inbrengen van het meetinstrument en het plaatsen van het vibratie instrument kunt u uw ondergoed en kleding weer aandoen. We adviseren u echter niet te strakke kleding te dragen. Nadat u via de intercom heeft gezegd dat u klaar bent, wordt de meetprocedure gestart.

Tijdens de meting bent u alleen en zit u in een comfortabele stoel. De proefleidster zit in een aangrenzende ruimte vanwaar zij u niet kan zien. U kunt zo nodig wel met haar praten via een intercom. U wordt eerst gevraagd zelf het meetinstrumentje in de vagina te plaatsen en de vibrator te bevestigen. Daarna kijkt u naar meerdere plaatjes die getoond worden op een computerscherm. Dit zijn licht erotische foto’s. Tussen deze plaatjes zitten korte (en een aantal langere) pauzes. Tijdens of tussen de plaatjes door, wordt erotische prikkeling (vibratie aan de geslachtsdelen) gegeven middels de vibrator.

Wanneer de meting is afgelopen, krijg u van de proefleider een teken via de intercom. U verwijdert vervolgens zelf de meetinstrumenten en er is gelegenheid om u op te frissen. Als u hiermee klaar bent, waarschuwt u via de intercom de proefleidster die dan naar u toe zal komen. Direct na de meting krijgt u een placebo of het werkzame middel. Het middel betreft een eenmalige, lage dosis van het middel D-Cycloserine.

Afsluitend zullen u nog vragen gesteld worden over hoe u het onderzoek ervaren heeft. Uiteraard is ook hier ruimte voor vragen en opmerkingen.

Over (de veiligheid van) het middel
D-Cycloserine wordt gewoonlijk gebruikt voor de behandeling van Tuberculose. De gebruikelijke startdosering is bij Tuberculose 500 mg per dag. In het huidige onderzoek zult u, indien u in de D-Cycloserine groep bent ingeloot, slechts 125 mg toegediend krijgen. Het middel is al lang op de markt en de werking en bijwerking is dus uitgebreid vastgesteld.

Over de werking en de bijwerkingen van D-Cycloserine is veel bekend. Bij een eenmalige dosis van 125mg bij gezonde vrouwen worden zeker geen ernstige bijwerkingen verwacht.
Milde bijwerkingen, zoals enige duizeligheid, sufheid of hoofdpijn worden eveneens nauwelijks verwacht. Voor het geval zich toch bijwerkingen voordoen is een arts oproepbaar.

Voor mensen die bepaalde gezondheidsproblemen hebben gehad of bepaalde medicatie gebruiken is het niet goed D-Cycloserine te gebruiken. Daarom wordt iedereen die aan deze studie mee wil doen voorafgaand aan het onderzoek zorgvuldig gescreend. Personen bij wie gebruik van D-Cycloserine moet worden ontraden, worden van deelname uitgesloten. U mag niet deelnemen aan deze studie als u zwanger bent of borstvoeding geeft, en/of wanneer u leverziekten, psychosen of depressie heeft (gehad). Ook mag u tijdens gebruik van dit middel geen alcohol drinken of (soft)drugs gebruiken.

Aan het gebruik van een eenmalige dosis D-Cycloserine door gezonde proefpersonen zitten
weinig risico’s. Van het genitale meetinstrumentje of de vibraties zijn geen schadelijke
effecten of bijwerkingen bekend. De metingen zijn volstrekt veilig en de instrumenten schoon.

 

Voortijdig stoppen met deelname aan het onderzoek
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op elk moment besluiten met de deelname aan het onderzoek te stoppen. Bij een afgebroken deelname zult u een vergoeding voor het onderzoek krijgen welke evenredig is met de afgelegde onderdelen.
 

Vertrouwelijkheid
Alle onderzoeksgegevens zullen op speciale formulieren worden verzameld. Op deze formulieren zal enkel een proefpersoonnummer worden vermeld, niet uw naam. De onderzoeksgegevens worden dus alleen op nummer verzameld en verwerkt. Vanzelfsprekend zullen al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Niet-bevoegde buitenstaanders hebben geen inzage in uw gegevens. Als de resultaten van dit onderzoek gerapporteerd worden in tijdschriften of bij wetenschappelijke bijeenkomsten, zult u nooit bij naam genoemd worden. Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien, wanneer dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Dit betreft dan eventueel leden van de veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt, of leden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de
toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en
inzien van uw medische en persoonsgegevens. Algemene informatie hierover vindt u in de
brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ (Krijg je geleverd wanneer je mailt!!!).

Vragen over het onderzoek
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie of tijdens het verdere verloop van het onderzoek dan kunt u daarmee terecht bij Mw. Both of Mw. Van Veen (r.j.b.van_veen@lumc.nl).

 

 

Please follow and like us:

2 gedachten over “Ladies, Do it For Science!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.